Vad händer i TBK


 Månad  Dag  Datum  Tid  Händelse
 Ej bestämd  ???  ???  ???  Torrsättning.