Kort om TBK

Taxinge Båtklubb hälsar dig välkommen!


Taxinge Båtklubb är en allmännyttig, ideell förening som har till ändamål att främja båtsport. Klubben startade verksamheten 1989 och är ansluten till Mälarens Båtförbund och Svenska Båtunionen.

Klubben förfogar för närvarande över två bryggor med totalt 89 båtplatser varav 82 platser är försedda med Y-bommar. Vidare finns sjösättningsramp, rustningsbrygga med mastkran, tillgång till färskvatten, el vid bryggorna, vinteruppläggsplatser och en trevlig klubbstuga.