Styrelsen

Senast ändrad: Sunday, 24-Mar-2019 15:31:38 CET

 Funktion  Bild Namn  Telefon  e-post
 Ordförande  Bild på ordföouml;rande i TBK  Annika Hedin
0702-28 28 20   ordforande@taxingebk.nu
 V.ordförande  Vice ordförande i TBK Göran Fredriksson
 08-552 406 52   vordforande@taxingebk.nu
 Kassör  Kassör i TBK

Jörgen Larsson

 

  kassor@taxingebk.nu
 Sekreterare  Sekreterare i TBK Åsa Nyman     sekreterare@taxingebk.nu
 Hamnfogde  Hamnfogde i TBK Per Karmskog
   hamnfogde@taxingebk.nu
 Klubbmästare  Klubbmästare i TBK Sven Andersson
0158-26851  klubbmastare@taxingebk.nu
 Ersättare  Ersättare i TBK Bertil Westergård
 
 ersattare@taxingebk.nu